Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RoHS RoHS NTEK Testing Technology Co.,Ltd. dvd 2011-03-23 ~ 2011-04-01
RoHS RoHS NTEK Testing Technology Co.,Ltd. CD 2011-03-23 ~ 2011-04-01
FCC FCC World Standardization Certification & Testing Co.,Ltd. DVD 2011-03-23 ~ 2011-04-01
CE CE NTEK Teting Technology Co.,Ltd DVD 2011-03-16 ~ 2011-03-19
CE CE NTEK Teting Technology Co.,Ltd CD 2011-03-16 ~ 2011-03-19
FCC FCC NTEK Teting Technology Co.,Ltd dvd 2011-03-16 ~ 2011-03-19
FCC FCC NTEK Teting Technology Co.,Ltd CD 2011-03-16 ~ 2011-03-19
FCC FCC VERIFICATION OF CONFORMITY hasda 2009-06-08 ~ 2009-06-08
CE CE CERTIFICATE OF CONFORMITY hasda 2009-06-08 ~ 2009-06-08
CE CE BCTC H-833 ,H-804,H-806,H-808,H-810,H-817,H-820,H-828,H-832,H-836,H-837,H-8101,H-8103,H-8104,H-8105,H-311,H-312,H-334,H-336 2019-09-22 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
HASDA HASDA

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này